Визия за операта 

План за развитие без визия е като добре асфалтиран път, който не води наникъде. Затова и тази концепция започва с визия за развитие. Сигурна съм, че Софийска опера и балет може да бъде много повече от поовехтял музей на някогашната ни оперна слава. Затова ще Ви опиша как изглежда, според моите опит и знания, една успешна европейска Софийска опера и балет. 

Успешната Софийска опера и балет: 

ЦЕЛ 1. СОБ ще бъде съвременен оперен център и равностоен участник на европейската сцена, с потенциал да върне и надгради някогашните блясък и слава на България като оперна сила; 

ЦЕЛ 2. СОБ ще се грижи професионално и съвестно за гласовете, уменията и потенциала на артистите си, така че всеки от трупата й да бъде желан гост на европейските сцени; 

ЦЕЛ 3. СОБ ще бъде желана кариерна дестинация, а не просто “резервен вариант” за младите оперни артисти не само в България, но и в региона и Европа; 

ЦЕЛ 4. СОБ ще създава спектакли, желани извън страната, защото са на ниво, адекватно за всяка европейска и световна сцена. Ще създава продукции за високоплатени турнета, с които ще съфинансира непрекъснатото си развитие; 

ЦЕЛ 5. СОБ ще се превърне във вълнуващо и търсено от нови публики място, което им предлага изключителни преживявания.

Как смятам да постигна всичко това? 

Стратегия, която не взема предвид пречките по пътя към целта, е просто списък с добри пожелания. Затова и към всяка от целите ми ще видите не само стъпките за постигането й, но и препятствията, които виждам, заедно с плана за тяхното преодоляване. 

Цел 1 

Пречките в момента

➔Старателно поддържаният мит, че парите не стигат и настоящото положение е най-високото възможно ниво за СОБ. 

➔Изолацията от световните сцени. Липсата на отвореност към колаборации с европейски оперни театри. 

➔Непоклатимото статукво: всичко в СОБ се случва, както винаги се е случвало, без никакво видимо усилие за интегриране на нови практики. 

➔Липсата на здравословна йерархична структура. Вместо нея - авторитарно управление, което ограничава новаторството в подходите както за вътрешното развитие, така и за позиционирането ни навън. 

➔Липсата на добре структуриран експертен екип, който да задвижва процесите по утвърдени професионални стандарти и в съгласие с добрите международни практики. 

➔Системното неглижиране на големите състави на СОБ, които в резултат са твърде далече от възможностите и потенциала си. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

●Ще преосмислим репертоарния план за първите две години

За да освободим финансов ресурс, с който да оздравим процесите и да се погрижим адекватно за нуждите и потенциала на съставите, в първите две години ще сведем до минимум създаването на огромните продукции, характерни за последните няколко мандата от управлението на СОБ. В този период репертоарът ще бъде основно от взети под наем чуждестранни постановки (декори, костюми и режисьорска концепция, които да бъдат представени в нашия театър с наши артисти). Изчисленията ми показват, че това ще спести значителна сума и не само няма да намали качеството, но и ще помогне на софийската публика да надгради критериите си за качествено представление. 

●Ще направим реорганизация с помощта на световни консултанти 

За детайлния план за реорганизиране и преструктуриране на театъра няма да разчитам само на собствения си опит, а ще привлека и световни оперни експерти в ролята на консултанти. 

●Ще потърсим експерти за ключовите липсващи позиции

Ще допълним липсващи ключови звена в екипа (оперативен мениджър, главен диригент, професионални експерти по маркетинг и комуникации, финансов директор, кастинг мениджър, нов хоров диригент и вокален педагог) с международни конкурси, които да подберат доказани професионалисти с подходящо образование, личностни качества и опит в сферата. 

●Ще се погрижим за големите състави (хор и оркестър)

За да възвърнем професионалната форма на хора и да мотивираме членовете му да я поддържат, ще направим: 

➔конкурси за хормайстор, помощник хормайстор и вокален педагог (чиято липса в момента осезаемо влошава качеството); 

➔конкурс за пианисти-корепетитори; 

➔възможности за самостоятелна изява на големите състави: самостоятелни концерти, както и веднъж в годината големи продукции, представящи подбор от увертюри и хорови партии. 

За да подпомогнем развитието на оркестъра, ще направим: 

➔конкурс за главен диригент (от години липсващ), който да се занимава с оркестъра всекидневно и да поддържа и развива капацитета му внимателно и с уважение към общата натовареност на членовете; 

➔практикантска програма, по която стажанти от НМА и Музикалното училище ще могат да се обучават като част от оркестъра и ще олекотяват графика на постоянния състав.

●Ще обновим пространствата

Постепенно ще осъвременим материалната база, за да отговаря на нуждите на един модерен оперен театър:

➔пространства с атмосфера за артистите, където те да общуват и да прекарват време с радост (прозрачен конкурс за обновяване на 5-ия етаж, където се намират корепетиторските зали) и да имат всичко необходимо (два малки рояла с всички аксесоари и адекватна библиотека за корепетиторите); 

➔пространства за почитателите на операта: магазин (с музика, клавири, литература, постери и сувенири, създадени от млади дизайнери); кафене за срещи и събития с оперна музика и атмосфера, подходящ кетъринг. 

●Ще направим най-големия Международен оперен фестивал в България

➔Чуждестранни спектакли, които да обновят критериите на българската публика. 

➔Транспортните разходи на чуждестранните продукции ще бъдат съфинансирани от международни и национални фондове за подкрепа на изпълнителските изкуства. 

Цел 2 

Пречките в момента: 

●Липсва диференциация между певците - всички пеят всичко, което води до изхабяване на гласовете. 

●Липсва разбиране за спецификата на оперния глас и грижите за него. Маха се професионалната характеристика на гласовете и се слагат под общ знаменател. 

●Свръхнатоварен график, който води до липса на вокална свежест. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

●Ще предефинираме разбирането за оптимална заетост на певците:

➔професионално отношение към даденостите на певците ни: всеки ще пее само подходящите за гласа му партии; 

➔графици, които щадят гласовете и им помагат да се развиват;

➔наличен при нужда вокален педагог; 

➔строга репертоарна хигиена. 

●Ще подобрим вътрешната комуникация и атмосфера:

➔отвореност и улеснена комуникация; 

➔свобода на избора за активност извън театъра при правилно планиране на ангажиментите;

●Ще осигурим звездни ментори за всяка премиера (големи акомпаниращи пианисти от световните театри и фестивали). 

Цел 3 

Пречките в момента:

●Липсва младежка оперна програма - мост между Консерваторията и голямата професионална сцена в България. Затова младите търсят Opera Studio в чужбина и, когато ги вземат, най-често си остават там. 

●Репертоарната политика на СОБ поддържа неподходящи за дебютанти заглавия.

●Липсва елементарна финансова мотивация за младите артисти да останат в България като солисти. За тях е много по-изгодно да влязат в хор някъде из Европа. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

●Ще създадем Opera Studio - Академия за млади оперни певци, в която ще има: 

➔селекция с прослушвания пред жури, съставено от доказани авторитети;

➔постоянно гостуване на престижни преподаватели (вокални педагози, корепетитори, диригенти, големи оперни певци, режисьори), които редовно да работят с тези хора под формата на майсторски класове, уъркшопи и младежки продукции;

➔всекидневна работа с вокален педагог и с голям корепетитор; 

➔подготовка на концерти, цели роли, cover програма, дебюти на сцената на СОБ, както в малки, така и в големи роли; 

➔организиране на прослушвания и работни срещи с импресарски агенции и директори на други театри; 

➔подготовка за конкурси и международни майсторски класове. 

●Ще въвлечем обществото в създаването на новото поколение големи български гласове чрез:

➔дарителска програма за спонсори - индивидуални и корпоративни, които да подкрепят дейността на Академията; 

➔стипендиантска програма за студентите (обезпечавана всяка година от един голям корпоративен дарител). 

●Ще осигурим европейски възможности

Ще включим нашето Opera Studio в Европейската мрежа на оперните академии (www.enoa-community.com)

Ще се отворим към Европа

➔сътрудничества с млади певци и диригенти от чужбина;

➔активна работа с международни агенти; 

➔наемане на готови продукции от чужбина;

➔копродукции с други европейски театри;

➔европейски ментори-експерти. 

Цел 4 

Пречките в момента 

●Няма разнообразие в репертоара и постановъчните екипи. 90% от настоящите представления се създават от един и същи режисьор. 

●Еднообразие в кастинга на артисти на сцената. 

●Няма изграждане на нова певческа генерация. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

➔Ще отворим СОБ за колаборации с близките ни изкуства: поле за изява на театрални и кинорежисьори, визуални артисти, балетни артисти. 

➔Най-после ще се отворим към Европа: гостувания и копродукции с европейски театри, които да вдигнат както нашето ниво, така и критериите на българската публика. 

Цел 5 

Пречките в момента

●Неадекватно на съвремието цялостно присъствие на театъра в публичното пространство: овехтяла визуална идентичност и капсулиране на институцията в традиционната ѝ публика. 

●Липса на адекватно присъствие в интернет. 

●Липса на новаторство: изнасяне на операта в нестандартни (но все пак подходящи) пространства и контекст. 

●Брандът СОБ се представлява от едно единствено лице. 

Подходът, с който екипът ми ще преодолее пречките

●Ще обновим бранда Софийска опера и балет 

Маркетинг екипът ни ще има за задача да привлече партньори, които да направят професионален анализ на силните и слаби страни на бранда ни и да изведат силно позициониране, с което да спечелим и задържим вниманието на нови публики. 

●Ще създадем професионална комуникационна стратегия 

Ще имаме комуникационна стратегия, която стъпва на проучване на нагласите сред аудиториите ни, на анализ на добрите световни практики в областта, приложими към нашите условия, както и на препоръки от световни консултанти в сферата на оперните комуникации. 

●Ще създадем специални условия за младата публика

Всички зрители под 25-годишна възраст ще могат да влизат безплатно на отворените генерални репетиции по примера на световните театри.

●Ще създадем професионално изградена образователна програма 

➔Отваряне към общообразователните училища с различни нови формати и съвместни програми.

➔Оперни срещи и мини концерти в училищата. 

➔Целогодишни образователни формати на голяма сцена, в които младата публика да се учи на това какво е опера, как се подготвяме за нея. 

➔Нови, атрактивни постановки във формата Опера на площада. 

●Ще обновим цялостното присъствие и поведение на бранда СОБ

➔Обновена визуална идентичност: шрифтове, цветове, хартия, лого на операта, снимки на артистите, нов уебсайт, активно, правилно таргетирано и адекватно присъствие в социалните медии - всичко да отговаря на високите стандарти, по които ще работим и имиджа, който искаме да имаме.

➔Дигитален архив на театъра, от който да можем да произвеждаме материали за популяризиране и образователни цели. 

Репертоарът, който планираме за СОБ за първата и втората година

●Откриване с голямо и и неизпълнявано в България заглавие, като Il Viaggio a Reims, режисиран от Дамиано Микиелето.

●Нови постановки на Риголето, Травиата, Трубадур, Бохеми, Бътерфлай, Турандот. 

●Кавалерът на розата

●Съвременна опера. 

Балетът

➔Привличане на всички български балетни звезди от Световните балетни компании и университети за постановки, репетитори, за класове и хореографии. 

➔Поддържане на световно ниво на класически спектакли от Световната съкровищница. 

➔Постановка на изявени световни хореографи. 

➔Адекватна грижа за потребностите и развитието на балетистите.

„Винаги имам проблеми с медиите. Особоно когато им казвам, че искам да живея без трите „П“ – политици, преса, папа.“

Карлос Сантана, виртуозен китарист, роден на 20 юли преди 77 години

Европейски дни на наследството: В историческите музеи в Плевен и Бяла Черква

Skif.bg горещо препоръчва за посещение и двете места

„Толкин” на Дом Карукоски (ревю)

 

Пиршество за почитателите на английското кино.

"Пътуване до Хавай" на Хесус дел Серо (ревю)

От същата "серия" е и "Пътуване с татко" (2016) на Анка Мируна Лазареску - отново за бягството отвъд Желязната завеса и за трагичните последици от връщането пак зад нея.

Поглед назад: меланхолията, която ни влюби в „Изгубени в превода“ на София Копола

 Филмът оставя ярка следа както в съзнанието на зрителите, така и в историята на киното от първото десетилетие на 21-ви век...

Възкръсва ли  американският уестърн?

 

Най-амбициозният проект на Кевин Костнър - „Хоризонт“, е вече факт

Фантастичният свят на магията и езика

 

Слабо звено на „Вавилон: Тайна история“ от Ребека Ф. Куанг е вмъкването на идеята за дискриминацията, която като че ли става неизменна част от съвременната художествена литература...