Архивът на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) може да бъде безвъзвратно увреден, ако се премести в административната  сграда на Министерството на културата. Желанието на министър  Боил Банов е той да бъде подреден в помещения, през които минават тръбите на парното и стара канализация. Преди дни за проблема алармира сдружение „Зограф”, което подчерта, че чиновниците във ведомство очевидно са забравили за действащата Наредба за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции, приета с ПМС № 41 от 18 февруари 2009 г.  Според член 21 от нея се изисква помещенията, определени за архивохранилища, да са пожарообезопасени, сухи и леснопроветриви и през тях да не минават канализационни, топлопроводни и газоотоплителни пътища. 

Предлагаме ви становището на Гражданската инициатива за опазване на културно-историческото наследство, подписано от Владо Руменов. То е адресирано до Боил Банов - министър на културата, и Вежди Рашидов - председател на парламентарната комисия за култура и медии. 

СТАНОВИЩЕ

НИНКН е единственият експертен, официален държавен орган, упълномощен по Конституция да се грижи за паметниците на културата в България - за тяхното документиране, консервация и поддръжка. В добрите години, когато все още НИНКН се казваше Национален институт за паметници на културата – НИПК екипът му в цялата страна наброяваше около 3 000 (три хиляди) служители. Днес са 45 (четиридесет и пет), които трябва експертно да обгрижват около 40 000 (четиридесет хиляди) недвижими културни цености. 

От няколко години министърът на културата, господин Боил Банов и председателят на Комисията по култура и медии в Народното събрание - господин Вежди Рашидов интензивно работят за още по-тясното сътрудничество на министерството на културата (МК) с НИНКН, което те си представят като физическо преместване на института в сградата на МК. 

Според нас това е завоалирана форма за още по-сериозно маргинализиране на института с цел облекчаване на непрозрачността на прикритата държавна политика спрямо паметниците на културата. Научаваме, че тази идея е вече в ход?!

От една страна, подобно преместване би означавало парализиране на дейността на институцията за дълъг период от време. От друга страна, условията в сградата на МК, в които се планира служителите на НИНКН да се нанесат са по-неподходящи и по-лоши, отколкото в най-стария им дом. По-застрашителното е, че условията в помещенията за съхранение на архива на НИНКН са рискови. През тях преминават каналите на отпадните води на МК. Същевременно, дигитализацията на архивните единици не е започнала поради липса на средства, а всяко накърняване на оригиналите би било безвъзвратно. Самото пренасяне на архива крие рискове от загуба или съсипване на документи. 

От друга страна, преместването на НИНКН от старата сграда на бул. „Кн. Ал. Дондуков” 16 и ул. „Будапеща“ в новата сграда в столичния Район Изгрев е струвало 3 000 000 (три милиона) лева. Новото обратно връщане в центъра на града ще струва около 5 000 000 (пет милиона) лева. Обща стойност само на преместванията - 8 000 000 (осем милиона) лева! Ако НИНКН си беше останал на стария адрес, където сградата е все още празна и неподдържана, тези осем милиона лева можеха да го възкресят в известна степен като подобрят условията за работа на служителите и начина на съхранение на документите или да послужат за дигитализация на архивния фонд. 

В обобщение можем да кажем, че не механичното сливане на НИНКН с МК е в полза на съдбата на българското културно наследство, а тъкмо обратното. 

От години пледираме, че е безспорна необходимостта от създаване на нова, ясна, цялостна визия за съвременно структуриране на дейностите по опазване на недвижимото културно наследство в РБ, в която институции, стратегия и политики са подчинени на надпартийния национален интерес. Подобни изисквания поставят както действащите международни документи, така и националното законодателство. Въз основа на тези принципи е целесъобразно да се създаде независима Държавна агенция за недвижимо културно наследство. Това може да се осъществи в следните стъпки:

    1. Изменение на статута на НИНКН от национален институт и второстепенен разпоредител с бюджетни средства към МК в Държавна агенция, пряко подчинена на Министерския съвет, със собствен бюджет, която да е адекватна по структура и брой служители на нуждите на опазването на надвижимото културно наследство. 

    2. Нормативно регламентиране на задълженията на НИНКН като Държавна агенция, а именно:

Да развива информационна, методологична, оперативна и контролна функции; 

Да създаде условия за максимално обективиране и стандартизиране на процесите за оценка на недвижимото културно наследство;

Да създаде териториални звена в общините на подчинение на Агенцията;

Да упражнява експертно-методична помощ за собствениците и ползвателите на недвижими културни ценности 

Да състави система от критерии за подбор на експертите, назначавани в Агенцията, и на експерти по браншове в регистър, с които Агенцията да работи на екипен принцип в  публичен консултативен експертен съвет с пулсиращ експертен състав съобразно конкретно разглежданите проблеми. 

Назначените на отговорни постове в опазването да подписват етичен кодекс.  

Практиката в други държавни сектори на РБ е доказала ефективността на независимите държавни агенции, които са на пряко подчинение на МС – като гаранция за експертност и надпартийна устойчивост на функциониране без непременно обвързване с политическата мандатност. [ЗКН Чл. 12. (1) гласи, че Държавната политика в областта на културното наследство се ръководи и осъществява от Министерския съвет].

Обективните ефекти от въвеждане на Агенция за опазване на НКН биха били следните

    • облекчени административни процедури;

    • ускореност и прозрачност на решенията;

    • ясно разпределени отговорности при вземане на решенията;

    • децентрализиране на решенията и ангажиране на общините;

    • публичност на информацията на всички нива;

    • подобрен контрол по спазване на решенията;

    • популяризиране каузата за опазване на културното наследство.

До формирането на консенсусна визия и национална стратегия за изграждане и развитие на модерна национална система за опазване на недвижимото културно наследство, е нужно да се укрепи съществуващата система на опазване чрез следите незабавни мерки:

1. Дигитализация на Националния документален архив на недвижимите културни ценности;

2. Мониторинг на обектите на НКН по общини и корекции на общинските регистри;

3. Обявяване на конкурс за директор на НИНКН;

4. Повишаване на експертния и финансов капацитет на НИНКН за създаване на негови териториални звена, които да съдействат методически и консултативно на общинските администрации, експертите и гражданите по места;

5. Съставяне на интернет базиран, критериално обоснован и браншово обособен национален регистър на експертите по опазване на НКН; 

6. Определяне на експертен състав и редовното функциониране на Специализирания експертен съвет по опазване на НКЦ;

7. Бюджетно осигуряване на планомерен процес за актуализация на регистъра на НКЦ. Определяне на срокове.

Още през юни 2016 г., в отговор на подготвяните тогава промени в Закона за културното наследство, засягащи системата на опазването на недвижимите културни ценности, група експерти, обединени във Форум "Културно наследство",  внесе в Комисията по култура и медии към Народното събрание писмено предложение за създаване на независима държавна Агенция за опазване на недвижимото културно наследство. Но то дори не получи  отговор. 

Направените тогава промени в Закона не постигнаха очаквания резултат, а предложението за създаване на независима държавна Агенция за опазване на недвижимото културно наследство е актуално и днес.

 

 • В ПАМЕТ

  Сбогуване с Алек Попов

  АЛЕК ПОПОВ (1966-2024)

  • Спомени и оценки на популярни български писатели за автора на "Мисия Лондон"
   
 • ПОЗИЦИЯ

  Нобелисти: Край на толерантността към режима на Путин!

   Под това заглавие над 40 носители на нобелови награди се обърнаха към света с призив "световните лидери и всички хора с добра воля да се откажат от всякакви илюзии за Путин и неговия престъпен режим". Той е отворен за присъединяване

   
 • НЕЗАБРАВИМАТА

  Невена Коканова, която европеизира българското кино

  Тя се наложи на екрана не само с грациозната си красота, но и с щедрия си талант, с който изгради първоначално образите на млади девойки с чисти чувства и естествено поведение 

   
 • КЛАСИКА

  30-те най-добри книги според французите

  Класацията е на френския вестник “Le Monde” от 2013 г. Литературни експерти са селектирали 200 заглавия, а списъкът с първите сто е формиран след избор на десетки хиляди читатели. Представяме ви първите 30.

   
 • ПРИЗНАНИЕ

  Похвално слово за Кирил Кадийски

  От столицата на поезията Париж.

  • „Той, Кирил Кадийски, е митологичен кон от квадригата на българските класици, които са сред нас и теглят колесницата на Словото“.
 • ИНТЕРВЮ

  "Россия - като чудовището на Франкещайн..."

  "Много скоро Путин, Руската федерация и руснаците ще претърпят военна и репутационна катастрофа, след която ще бъдат презирани и мразени от целия свят", казва Кънчо Кожухаров, автор на книгата „Империята на Пошлостта“

„Въздухът в чужбина не поражда у мен вдъхновение, защото съм руснак и няма нищо по-вредно за човека от това да живее в духовно изгнание.“

Сергей Прокофиев, руски пианист и композитор, роден на 23 април преди 133 години

Европейски дни на наследството: В историческите музеи в Плевен и Бяла Черква

Skif.bg горещо препоръчва за посещение и двете места

„Толкин” на Дом Карукоски (ревю)

 

Пиршество за почитателите на английското кино.

"Пътуване до Хавай" на Хесус дел Серо (ревю)

От същата "серия" е и "Пътуване с татко" (2016) на Анка Мируна Лазареску - отново за бягството отвъд Желязната завеса и за трагичните последици от връщането пак зад нея.

Камъните на Сизиф

Няколко са основните стълбове на „Камъчета под езика“: владеене на пластиката – в портретите на Георги Мишев, Петър Алипиев, Константин Павлов, Никола Инджов например с рядко срещаното умение да предаде психическото чрез физическото; литературно-критическият анализ – за Марко Ганчев, Първан Стефанов, Атанас Далчев...

Защо обичаме лошото време

 

Привидно семпъл, камерен, скромен, но така въздействащ! Заслугата е безспорно на Яна Лекарска

Книга за малките големи неща

Клер Киган е един от силните гласове на съвременната ирландска литература с вече няколко отличия зад гърба си